Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Közhasznúsági jelentés 2009

Pulai Ifjúsági Klub

8291 Pula, Fő utca 63.

pik_kicsi.jpg


 

2009. évi

Közhasznúsági jelentése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pula, 2010. május 30.

 

Leitold Attila István

elnök

A szervezet adatai

 

1.      A szervezet megnevezése:                                       Pulai Ifjúsági Klub

Címe:                                                 8291. Pula Fő utca 63.

2.      Képviselője:                                                              Leitold Attila István

3.      Székhelye:                                                                 8291. Pula Fő utca 63.

4.      Adószáma:                                                                19382584-1-19

5.      Tb törzsszáma:                                                          0181724111

6.      Közhasznúsági fokozat:                                            közhasznú

7.      Nyilvántartásba vételi végzés száma:                        4. Pk. 60 190/2007/5.

kelte: 2008.01.23.

                                               nyilvántartási száma:              2894

8.      Közhasznúsági végzés száma:                                   4.Pk. 60 190/2007/7.

kelte: 2008.09.29.

 

9.      A szervezet célja:

Az egyesület az alapszabályban meghatározott feladatait látja el. Elsődlegesen Pula területén a kulturális élet támogatása, az ifjúság önszerveződésének és a helyi társadalomba való aktív részvételének támogatása, érdekeinek képviselete, a közösségi élet kibontakozása.

 

 

 

 

 

 

A Pulai Ifjúsági Klub

Közhasznúsági jelentése

a 2009. esztendőről

 

 

1.      Számviteli beszámoló

A Pulai Ifjúsági Klub 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 257 ezer Ft, saját tőke 257 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból.

 

2.      Költségvetési támogatás felhasználása

Tárgyévben a Pulai Ifjúsági Klub 210 ezer Ft állami támogatást kapott, melyet teljes egészében fel is használt. (2. sz. melléklet)

 

3.      Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka 51 ezer Ft összeggel növekedett. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

 

4.      Cél szerinti juttatások kimutatása

Szerveztünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések. (4. sz. melléklet)

 

 

5.      Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

Tárgyévben közösségünk 373 000 Ft támogatást kapott különböző címen. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

 

6.      A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

A Pulai Ifjúsági Klub 2009. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek. (6. sz. melléklet)

 

7.      A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A 2009-s évben fontos szerepet szántunk az esélyegyenlőség kérdésére. Programjaink szervezésekor szem előtt tartottuk az említett kérdést. Minden projektünk alkalmával figyeltünk a hátrányos helyzetű fiatalokra, és azok foglalkoztatására. Különös tekintettel voltunk, hogy minden közösségi programba bevonjuk, azokat a fiatalokat, akik önhibájukon kívül nem tudnak részt venni ezeken a közösségfejlesztő programokon.

Sajnos 2009-ben szolgáltatást nem tudtunk nyújtani, mivel nem állt az egyesület mögött egy olyan háttér, ami ezt lehetővé tette volna. 2009-ben videó kamerát vásárolt az egyesület, melyet bérbe adtunk.

Az év során több programot, kirándulást szerveztünk. Többet közülük pályázati segítséggel valósítottunk meg. Főbb programjain közé az alábbiak tartoznak. Szervezetünk tavaly, mint már sokszor megrendezte a falunapot, mely színesebb programokkal gazdagítottunk. A visszajelzések alapján a település lakói elégedettek voltak. A következő program keretében valósítottuk meg a környék első Teljesítménytúráját. Azért gondoltunk egy ilyen jellegű túrára, mert a környék programjaiból hiányzott a testmozgás és a sport. A projekt végén örömünkre szolgált, hogy a résztvevő fiatalok közül többen, már a következő ilyen jellegű programunkról érdeklődtek. A nyáron valósítottuk meg a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt 5 programsorozat közül két programot. Az első témája a környezetvédelem volt, melynek keretében kitisztítottuk a környező Tálod forrást és környékét. Második projekt keretében az egyesület tagjai körbetekerték biciklivel a Balatont, mely immáron harmadik alkalommal történt meg. Az öt program közül a harmadik egy közös kvíz játékkal folytatódott, melyre meghívtuk a környék ifjúsági egyesületeit. Negyedik program keretében, fákat ültettünk a falu határában lévő főút mellé, összesen 40-t. Ötödik elemként pedig felébresztettünk egy közel 50 éve elfeledett farsangi hagyományt a faluban, melynek mindenki nagyon örült. A tavalyi év során miden hónapban megrendeztük immár hagyományos ping-pong versenyünket. A nyár végén tagjaink Siklóson jártak és közös kirándulás és tanulmányút keretében. Majd ősszel egyesületünk Pusztaszabolcson járt, az ottani ifjúsági egyesület meghívásának köszönhetően. Három napot töltöttünk el, mely mindkét egyesület tagjai számára hasznos eredményeket hozott. Még az ősszel vendégül láttuk partnerszervezetünk, a Via Nova ICS tagjait egy közös kirándulásra. A közös programok keretében meglátogattuk a várpalotai trianon múzeumot és a badacsonyi pincegazdaságot. Újabb rengeteg közös élménnyel váltunk el egymástól. Novemberben a falu búcsú ünnepén rendeztük a település első német nemzetiségi napját. E nap megrendezése fontos szerepet tölt be ősein hagyományainak megőrzésében.   

 

Pula, 2010. május 30.

 

Leitold Attila István

elnök

 

 

 

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Pulai Ifjúsági Klub közgyűlése 2010. május 30-i ülésén elfogadta.

 

 

Menüpontok