Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Közhasznúsági jelentés 2011

Pulai Ifjúsági Klub

8291 Pula, Fő utca 63.

pik_logo_new.jpg


2011. évi

Közhasznúsági jelentése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pula, 2012. május 30.

 

Holczer Balázs

                                                                                                         elnök

 

 

A szervezet adatai

 

1.      A szervezet megnevezése:                                       Pulai Ifjúsági Klub

Címe:                                                 8291. Pula Fő utca 63.

2.      Képviselője:                                                              Holczer Balázs

3.      Székhelye:                                                                 8291. Pula Fő utca 63.

4.      Adószáma:                                                                19382584-1-19

5.      Tb törzsszáma:                                                          0181724111

6.      Közhasznúsági fokozat:                                            közhasznú

7.      Nyilvántartásba vételi végzés száma:                        4. Pk. 60 190/2007/5.

kelte: 2008.01.23.

                                               nyilvántartási száma:              2894

8.      Közhasznúsági végzés száma:                                   4.Pk. 60 190/2007/7.

kelte: 2008.09.29.

 

9.      A szervezet célja:

Az egyesület az alapszabályban meghatározott feladatait látja el. Elsődlegesen Pula területén a kulturális élet támogatása, az ifjúság önszerveződésének és a helyi társadalomba való aktív részvételének támogatása, érdekeinek képviselete, a közösségi élet kibontakozása.

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pulai Ifjúsági Klub

Közhasznúsági jelentése

a 2011. esztendőről

 

 

1.      Számviteli beszámoló

A Pulai Ifjúsági Klub 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 982 ezer Ft, saját tőke 982 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból.

 

2.      Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka -79 ezer Ft-ra csökkent. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 2. sz. melléklete mutatja be.

 

3.      Cél szerinti juttatások kimutatása

Szerveztünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések. (3. sz. melléklet)

 

4.      Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

Tárgyévben közösségünk 778 000 Ft támogatást kapott különböző címen. A kapott támogatások részletes bemutatását az 4. sz. melléklet tartalmazza.

 

 

5.      A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

A Pulai Ifjúsági Klub 2011. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek. (5. sz. melléklet)

 

6.      A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A 2011-s évi programjaink szervezésekor is szem előtt tartottuk, hogy a helyi és a környéken élő hátrányos helyzetű fiatalokat minden közösségi programba bevonjuk, vagyis azokat a fiatalokat, akik önhibájukon kívül nem tudnak részt venni ezeken a közösségfejlesztő programokon.

Sajnálatos módon 2011-ben csak a helyi önkormányzattól kaptunk támogatást programok szervezésére, mivel a beadott pályázataink egyike sem bizonyult eredményesnek. Az imént említett támogatást ügyességi versenyre, illetve közösség fejlesztő programokra fordítottuk.

Az 1. sz. mellékletben található közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból tárgyévi eredménye -79 ezer Ft. Ez az eredmény túlnyomórészt a pályázatok sikertelensége miatt alakult ki, valamint a szervezet tagjainak nagymértékű csökkenésének is köszönhető.

2011 elején számos technikai eszközt vásárolt az egyesület, amelyek egy akkor éppen folyamatban lévő, kezdeményezéshez voltak szükségesek. Ez a projekt egy 2010-ben megnyert pályázatunk eredményeképpen jöhetett létre, „Emlékezz a múltadra” néven. Ezen kezdeményezés a hagyományok és emlékek megőrzését vette célba, régi dokumentumok és fényképek digitalizálása segítségével.

2011-ben zárult le egy másik projektünk, amely ugyancsak 2010-ben elnyert pályázat segítségével jött létre, ez a „Működj a fiatalokért” néven futott. Ez elnyert összeget a szervezet működésére fordítottuk, úgy mint internet költség, valamint telefon költség.

Az év során más egyéb forrástól származó támogatásból szerveztük meg az első „Falusi disznóvágás” nevű egész napos programot, amelyet a helyi önkormányzat és a többi szervezet segítségével valósítottunk meg.

Húsvét hétfőn a régi hagyományokat megőrizve egyesületünk fiú tagjai, a többi helyi fiatallal együtt hagyományos módon meglocsolta a helybeli lányokat. Május végén szervezetünk, mint már sokszor segítséget nyújtott a falunap megszervezésében, melyet színesebb programokkal gazdagítottunk. A visszajelzések alapján a település lakói elégedettek voltak. Nyári programunk a már hagyománnyá Teljesítménytúra, amely nagy lelkesedést vált ki a környékbeli fiatalokból évről évre. Másik nyári programunk egy kerékpár túra volt, amely keretén belül az egyesület tagjai körbetekerték biciklivel a Balatont már ötödik alkalommal. Az évet egy karácsonyi rendezvénnyel zártuk, melynek keretein belül egyesületünk tagjai egy rövid karácsonyi műsorral kedveskedett a falu lakosságának, valamint a műsort követően egyesületünk elnöke néhány rövid videóval mutatta be a 2011-es évi rendezvényeinket, mely videókat az egyesület 2009-ben vásárolt kamerájával rögzített.

 

 

Pula, 2012. május 30.

 

Holczer Balázs

                                                                                                                               elnök

 

 

 

 

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Pulai Ifjúsági Klub közgyűlése 2012. május 30-i ülésén elfogadta.

 

Menüpontok